Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Zámek v Liblíně je dvoupatrový, má fasády členěné sloupy s ozdobnými hlavicemi. Před zahradním průčelím je dvouramenné schodiště. Vstupní průčelí zámku je obráceno k západu. K dvoupatrové střední části se kolmo směrem dopředu připojuje stejně řešené levé křídlo, vpravo proti levému křídlu stojí patrová budova se starším typem fasády. Hlavní a levé křídlo člení průběžně pilastry s hlavicemi. Nad okny se střídají trojúhelné a segmentové římsy. Do patra střední části průčelí stoupá vnější předsazené dvouproudové schodiště s kuželkovým zábradlím. U paty schodiště umístěny plastiky lvů. Od levého křídla zámku na oratoř kostela stojícího na návsi vede most s plným zděným zábradlím podklenutý pěti oblouky. Pilastry po stranách vstupu nesou rozštěpený segmentový štít. Střecha je mansardová. Zámek byl postaven v letech 1770-1780. Z této doby se zachovalo pravé, jižní křídlo. V letech 1847-1857 bylo hlavní a levé křídlo zvýšeno o druhé poschodí. Dvouramenné vnější schodiště bylo postaveno po roce 1912.

Text: popis
22.3. 2006 - Pavel Vítek