Graficke pismenko Raně barokní kostel postaven v letech 1681-1682. Loď kostela a věž jsou nově postaveny v roce 1865. Kostel je jednolodní, obdélníkový, s věží nad průčelím, s hodinami. Kostel zakončen polokruhovým užším presbytářem, který se dochoval z původní stavby z let 1681-1682. Sakristie po severní straně. Samotný vnějšek kostela je sklenut konchou.

 
Graficke pismenko Zařízení: hlavní oltář je z 1. čtvrtiny 18. století, barokní sloupový portál. Oltáře sv. Václava a Panny Marie portálové z konce 17. století. Křtitelnice je cínová a pochází z roku 1788.

Text: historie
14.12. 2005 - Aleš Marek / Umělecké památky Čech, svazek třetí/