hrad Lacembok

Hrádek, Lanzenbach, Krchleby
Lacembok vznikl jako opevněné sídlo pravděpodobně v druhé polovině 13. století. Nejdříve byl dřevěný, zakladatelem kamenného hradu byl zřejmě rytíř Vojslav z Krchleb. Hrádek zanikl mohutným požárem při dobývání sídla husitskými vojsky.
Hlavní obrázek místa
Místo hrádku
© Vlky, Jirka Čížek
Nedaleko Staňkova nade dvěma rybníky je možné nalézt skromné zbytky hradu Lacemboka. Dochovala se toliko cisterna, příkopy a valy.
28.5. 2002

  turistické

  Zbytky hrádku Lacembok se nacházejí asi 3 km od obce Staňkov (Plzeňský kraj, býv. okres Domažlice.) Z vlakového nádraží k němu vede turisticky značená cesta. Závěrečná etapa je náročnější a nevhodná pro starší lidi nebo malé děti. Na hrádku je umístěna informační tabule, součást naučné stezky Po stopách Jiráskovy lucerny (začátek v Osvračíně, konec ve Staňkově – trať Plzeň-Domažlice). Cesta vede kolem chovných rybníků Výšek I a Výšek II.

  3.9. 2003

  historie

  Novodobé archeologické nálezy kladou vznik zdejšího opevněného sídla do druhé poloviny 13. století. Známý český historik A. Sedláček považoval za zakladatele hradu pány z blízkého Staňkova. Do jejich rodu patřil mocný Vitla (Wittelinus) ze Staňkova, který se stal županem (královský úředník spravující určité území – župu) a s jehož jménem se můžeme setkat na panovnických listinách Václava I. a Přemysla Otakara II.
  Peregrinn, 28.5. 2002
  Lacembok vznikl jako opevněné sídlo pravděpodobně v druhé polovině 13. století a jeho zakladateli mohli být pánové z blízkého Satňkova. Skládal se nejspíše jen z dřevěných staveb obehnaných palisádou s příkopem a zcela zanikl při výstavbě kamenného hradu, jenž byl pojmenován módně německy Lanzenbach – v českém prostředí se však z tohoto názvu vyvinulo jméno Lacembok. V historických zápisech se ale v následujím období vyskytoval nejčastěji pod

  Peregrinn podle průvodce naučnou stezkou Po stopách Jiráskovy lecerny, 3.9. 2003
  HRÁDEK LACEMBOK
  Hrad stával blízko úpatí lesnatého kopce Holubí hlava, na jehož vrcholku byly nalezeny zbytky pravěkého hradiště. Dnes se z něho zachovaly jen nepatrné zříceniny. Jeho předhradí bylo od vlastního hradu odděleno širokým a hlubokým příkopem, takže do objektu byl přístup padacím mostem přes užší příkop z jakéhosi ostrohu, ve který jižní čtyřhranné předhradí vybíhalo. Hrad byl dobře opevněn i na ostatních stranách. Jeho opevnění zesilovaly dva

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (IV – Záp. Čechy); Bělohlávek, M., Dr., Fiala, Z., prof. Dr. DrSc., Hosák, L., prof. Dr. DrSc., Pavel, J., Doc. Dr. DrSc., Janáček, J., Dr. DrSc., Kotek, L., prom. hist.; Nakl. Svoboda, Praha 1985, 5.10. 2003
  V letech 1999–2000 proběhl na hradě zjišťovací archeologický průzkum, který zařadil vznik hradu až do pozdního 14. století a odhalil relikty staveb v jádře hradu. Je zřejmé, že hrad byl systematicky rozebírán na stavební kámen, proto se nedochovaly žádné výrazné zbytky zdí.
  Ivka (T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 1, Libri, Praha 2002), 20.12. 2009

  pověsti

  Tajná chodba plná zlata
  Stará, prastará pověst praví, že z hradní studny, dnes snad nejzachovalejší části hradu, vedla tajná chodba do hlohovského kostela. Stále nezodpovězená otázka "proč?" nedá ani v současné počítačové době spát malým průzkumníkům, kteří s kladívky svých tatínků proklepávají stěny studny. Třeba do ní páni z Lacemboku opravdu stihli před husitskými vojsky ukrýt poklad nedozírné hodnoty... :-)
  Peregrinn, 3.9. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Staňkov