Barokní kostel stojí na místě pův. gotického kostela ze 14. stol. Když starší kostel r. 1661 vyhořel, byl na jeho místě r. 1680 postaven kostel nový. Krátce poté byl vypálen. R. 1740 byly k opravovanému kostelu přistavěny dvě boční kaple. Kostel zdobí známý obraz A. Liebschera „Valašská Madonna“.
Hlavní obrázek místa
Pohled z Dolní ulice
© Ivo Rozehnal 07/2018
Graficke pismenko Farní kostel sv. Martina se nachází v severozápadním nároží historického jádra města, na hraně ostrohu nad říčkou Bystrou, na němž bylo vysazeno historické město Frenštát pod Radhoštěm, které si dodnes zachovalo svůj původní středověký lokační půdorys. Současná barokní podoba kostela pochází po požáru v roce 1661, kdy byla starší v jádru gotická svatyně kompletně zničena. Kostel sv. Martina představuje stavbu vyvíjející se na malé středověké parcele, znemožňující jeho další půdorysný rozvoj. Současný kostel je sevřen mezi okolní zástavbu což znemožňuje jeho fotografování jako celku.
Zajímavostí kostela je známý obraz A. Liebschera „Valašská madona“, jejíž kopie zdobí i poutní kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.
Jan P. Štěpánek, 21.11. 2005

  historie

  Historie kostela, zasvěceného patronu města, sv. Martinovi z Torsu, sahá až do 14. století. Současná barokní podoba pochází z přestavby po požáru v roce 1661, kdy byl starší kostel zcela zničen plameny. V roce 1740 byl kostel rozšířen o boční kaple sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého.
  Beskydy - západ: turistický průvodce, 21.11. 2005
  Kostel sv. Martina (Frenštát pod Radhoštěm)
  Farní římskokatolický kostel je zasvěcen patronovi města, sv. Martinovi z Tarsu. Kostel stojí na místě původního gotického kostela, postaveného ve 14. stol. Poté co gotický kostel r. 1661 zcela zničil požár, byl r. 1680 postaven současný kostel v barokním stavebním slohu. Krátce po dostavění byl vydrancován a znovu vypálen. R. 1740 byly k opravenému kostelu přistavěny boční kaple sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. V průběhu 20. stol. byl

  17.10. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Frenštát pod Radhoštěm