hrad Zálužský hrad

Hrádek u Zálužic

Graficke pismenko Hrad Hrádek stával na mírné vyvýšenině mezi Osekem a Zálužím, na místě blíže neurčeného hradiště; jeho držitel Zbyněk ze Záluží zemřel asi r. 1358. Jméno hradu „Hrádek u Zálužic“ se však objevuje poprvé až v r. 1510. V r. 1377 zde seděl Markvart ze Záluží, který pocházel z rodu Sulislavců a byl vnukem Oldřicha z Valdeka. Někdy na sklonku 15. století se Hrádek stal součástí žebráckého panství, jehož držiteli byli (asi od r. 1484) páni z Gutštejna. Po Gutštejnech, před r. 1495, dostali Hrádek do dědičného vlastnictví od krále Vladislava II. Jan a Kunata Pešíkové z Komárova. Tak se stal Hrádek součástí komárovského statku – byl opuštěn, neboť držitelé statku sídlili v komárovském hradě a záhy zpustl. Jako pustý se uvádí v r. 1543, kdy byl jeho držitelem Jan mladší Pešík z Komárova, a naposledy ještě r. 1586.

 
Graficke pismenko Z hradu se dochovaly zbytky příkopů a zdivo, které bylo odhaleno při výkopech pro vodovod po r. 1960. Dnešní budova, postavená na jeho místě, je bývalý ovčín, k jehož stavbě bylo použito kamene ze zřícenin hradu. Vížka s cimbuřím u této budovy je novodobá romantická stavba asi z poloviny 19. století.

Text: historie
27.1. 2005 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985

tianDe Praha

Hrádek u Záluží, respektive místo, kde stával, nalezeneme na návrší, k němuž se dostaneme po cestě odbočující východním směrem od komunikace Záluží - Osek. Z dálky nás upoutá romantická rozhledna, viditelná i z vlaku na trati Praha - Plzeň. Hradní pahorek leží na červené turistické značce Hořovice -…
turistické - Jan Kořán (doplněno redakci)
Novodobé změny zcela setřely podobu hradu. Ještě A. Sedláček zde viděl zbytky příčného příkopu a čelní hradby, v nerovné vnitřní ploše zaznamenal četné prohlubně, snad zbytky původní zástavby, ze které byla vykopána vstupní šíje (snad do sklepa) s portálem. Při stavbě vodárny roku 1954 došlo k výraz…
popis - Zany

Záluží

Ve vsi Záluží, ačkoliv již ve starších dobách statkem svým bývala, povstala tvrz teprve v 16. století. Ves dostala se r. 1554 ke zboží Budislavskému, když ji byl Mikuláš Tučap z Tučap od Mily z Broumovic a Johanky Batelovské z Prostého, nápadnic dvou bratří svých, koupil. Statek Budislavský náležel …
historie - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého IV.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu