hrad Zálužský hrad

Hrádek u Zálužic

Graficke pismenko Novodobé změny zcela setřely podobu hradu. Ještě A. Sedláček zde viděl zbytky příčného příkopu a čelní hradby, v nerovné vnitřní ploše zaznamenal četné prohlubně, snad zbytky původní zástavby, ze které byla vykopána vstupní šíje (snad do sklepa) s portálem. Při stavbě vodárny roku 1954 došlo k  výrazným terénním zásahům ve východní části areálu, které byly naštěstí dokumentovány J. Maličkým. Bylo zachyceno čelo a část bočních stěn zděné budovy, průběh příkopu a archeologický materiál datovatelný rámcově do 15. století.

Text: popis
6.7. 2010 - Zany