Graficke pismenko První zmínka o obci Lipno se objevuje v r. 1266. Zdejší tvrz se prvně dokládá r. 1393, za Jaroslava z Opočna. Během třicetileté války byla tvrz zpustošena a v tomto stavu ji v roce 1636 koupil Jan Oldřich z Bisingenu, který dal tvrz kolem roku 1650 přestavět na raně barokní zámek. Jeho synové prodali zámek s panstvím r. 1676 Jiřímu Ludvíkovi ze Sinzendorfu a od jeho nezletilých potomků panství a zámek roku 1692 koupil Ferdinand ze Schwarzenberka. V roce 1700 byl zámek znovu přestavěn a v tomto stavu se zachoval dodnes.

 
Graficke pismenko Jedná se o prostou budovu bez jakékoliv vnější výzdoby. Posledních 50 let využívá zámek zemědělské družstvo.

Text: historie
14.11. 2005 -