Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Takže 2

19.3.2009 20:45 rodák
Král Jan listem ze dne 22.dubna 1325 v Praze daným, slibuje,že svou ves Cítolib nezcizí, nikomu neprodá....... adt. Citace z knížky ,,Dějiny městyse Cítolib\" autorů Františka Štědrého a Mudr Františka Kučery z r. 1930. Druhá písemná zmínka o Cítolibech je z roku 1348 v souvislosti s vraždou bratrů (neurčen počet). Podezřelý byl z Hořan. Je to zápis na šesté straně nejstarší městské knihy lounské, která pochází z let 1347-1362.
Další odkaz na rok1325 je v publikaci vydané u příležitosti oslav 650let Cítolib,která se konala v dvouletém předstihu 22.-23. 9. 1973.(důvod neznám. Nedočkavost?).
A odkud jste čerpali Vy? Vždyť rok 1347 nebyl pro Cítoliby nikterak významný.

Takže:

17.3.2009 17:14 rodák
Ze vzdáleného,do temnot bez písemných zpráv zahaleného času, se Cítoliby vynořily 22. dubna 1325.Onoho dne vydala kancelář českého krále a lucemburského hraběte Jana listinu, v níž panovník lounským měštˇanům zaručil držbu jejich nemovitostí v Cítolibech. ... Tolik citace knihy Bohumíra Roedla - Cítoliby . Opis listiny je nejstarší písemnou zmínkou o Cítolibech.
S pozdravem......

omyl

4.8.2008 21:40 rodák
První písemná zmínka o Cítolibech není z roku 1347 ale z roku 1325!!!

6.8.2008 23:03 Pavel Zany Komárek, korektor
Milý rodáku, místo třech vykřičníků na konci by bylo lepší, kdybyste svou informaci upřesnil, takto ji bohužel naleze zohlednit. redakce
OOO