Graficke pismenko Cítoliby se prvně připomínají v roce 1325 jako královský majetek. Od druhé poloviny 15.stol. až do r. 1481 je vlastnili páni z Koldic. R. 1519 vlastnil Cítoliby Prokop Kuneš z Lukovce, který zde nechal postavit tvrz.

 
Graficke pismenko Tvrz často měnila majitele, až roku 1650 ji koupil Arnošt Schütz z Leypoldsheimu. Ten padl r. 1691 v boji proti Turkům a majetek obhospodařovala jeho žena Markéta Blandina. Ta dala starou a zchátralou zbořit a na jejím místě postavit barokní zámek. Rod Schützů z Leypoldsheimu v roce 1720 vymřel po meči a cítolibského majetku se ujal Daniel Pachta z Rájova.
 
Graficke pismenko V roce 1731 byl zámek a hospodářské budovy přestavěny a upraven zámecký park. V roce 1797 tehdejší majitel zámku, Arnošt Karel Pachta z Rájova prodal zámek s panstvím Jakubu Wiemmerovi z Wiemmersberka a ten jej r. 1802 prodal knížeti Josefovi ze Schwarzenberka. Tento rod držel Cítoliby až do první pozemkové reformy v r. 1924.
 
Graficke pismenko Vlastníkem zámku byl obecní úřad v Cítolibech. V části zámku byly byty, část byla upravena na sklady. Roku 2002 jej od obce koupil italský realitní podnikatel Piccinini. Jeho původně velkorysé plány na rekonstrukci a využití zámku však přišly vniveč, zámek chátral v takové míře, že zanedbání jeho údržby vyšetřovala policie a v září roku 2018 se případ dostal k soudu.

Text: historie
30.10. 2005 -