Graficke pismenko Podle historických pramenů pochází část krčmy ze 13. století. První zmínka o této jedné z nejstarších hospod ve Slezsku pochází z roku 1268. Tehdy byla krčma podrobně popsána v listině opolskému knížeti Vladislavovi. Stála na Jaškovském kopci, po kterém vzala jméno, nad říčkou Stonávkou. Kolem dokola se táhly hluboké lesy.

 
Graficke pismenko V době, kdy Těšínské Slezsko patřilo k polským vojvodstvím, byla tato krčma útulkem všelijakých lapků a lupičů, kteří přepadávali cestující a kupce. A právě z této doby pochází ona podzemní chodba, která vedla kamsi do polí a sloužila zřejmě zlodějům a lumpům jako cesta k úniku před spravedlností. Když se stalo Těrlicko majetkem orlovského kláštera, byla krčma opevněna a opatřena stálou stráží, která pečovala o bezpečnost cestujících a vybírala také mýtné.
 
Graficke pismenko V roce 1458 přešla krčma do majetku Mochnika Kronice z Cierlicka. V dalších létech se střídali majitelé – 1466 Mikuláš House z Tierliczka, 1473 Kryštof z Pruchni, 1597 Rousečtí a Cardinalové. Podle potřeby byla přestavována a rozšiřována a svůj vzhled pořád měnila. Nejvíce změn doznala západní část. Také byl rozšířen přilehlý park. V roce 1682 budova, již ve vlastnictví šlechtice Wilczka, vyhořela, ale o devět let později, v roce 1691, byla nákladem Těšínské komory znovu postavena přibližně v dnešní podobě. V 18. století kdy tato hospoda přešla do vlastnictví hraběte Jana Larysche Monicha nabyla na významu jako častá zastávka a nocležna kupců z různých končin, kteří přiváželi s sebou mimo jiného zboží i knihy, ale také vědomosti. Svá představení zde hrály pocestné divadelní skupiny, zde se také scházela hradní stráž. V roce 1934 při rozparcelování panského dvora hraběte Larysch Monicha se stala hospoda majetkem obce Horní Těrlicko.
 
Graficke pismenko Díky své poloze na kopci zůstala krčma vodami přehrady nedotčená, úpravy z té doby však setřely její starobylý ráz. Teprve, když budova přešla do majetku Dolu ČSM a měla se stát součástí rekreačního areálu, byla v letech 1976 a 1977 pod dohledem historiků a památkářů velkoryse adaptována.
 
Graficke pismenko V roce 2002 přistoupil Důl ČSM k další rekonstrukci, tentokrát především vnitřního zařízení budovy, kde se v některých místnostech se zachovala dosud žebrová klenba a ve sklepních prostorách je zdivo částečně ještě původní, ze 13. století. Do opravených interiérů byly umístěny funkční repliky historického nábytku, který evokuje dobu vzniku Jaškovské krčmy.

Text: historie
27.10. 2005 - (MB), z webu Jaškovsné krčmy


OOO