Graficke pismenko Dominanta štramberského náměstí, farní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Návštěvník zdejšího malebného městečka jej nalezne přímo na hlavním náměstí, jehož severovýchodní frontu kostel vytváří. Stavba je zapsána, podobně jako hrad a jiné stavby ve městě, mezi národní kulturní památky.

 
Graficke pismenko Barokní štíhlá jednolodní stavba ve svažitém terénu byla založena 16. května 1721 regensem páterem Karlem Pfefferkornem. Dlouhou dobu chrám postrádal věž, ve které by mohly být zavěšeny chrámové zvony, ta byla přistavěna k čelu kostela směrem do náměstí až v letech 1907 – 1908. Jednotnému baroknímu interiéru vévodí vzácné sousoší tzv. Kalvárie, jež pochází z poutního kostela Povýšení sv. Kříže a kaple Panny Marie Lurdské, zrušených císařem Josefem II. Celková výzdoba kostela je dílem malíře Jana Köhlera z Brna, stejně jako mozaika Panny Marie na budově fary. Vše z počátku 20. století. Před kostelem se nachází misijní kříž z roku 1834.
 
Graficke pismenko Návštěvník Štramberku by neměl při cestě na hrad opomenout ani na návštěvu tohoto chrámu, kolem nějž cesta na hrad vede.

Text: turistické
27.10. 2005 - Jan P. Štěpánek