Zbytky tvrze jsou málo znatelné. Tvrz je známa též jako "Buršův hrad". Jsou částečně znatelné příkopy, valy a stará studna. Příkop byl přeměněn na malý rybníček. Tvrz je připomínána ve 14. století, jak majetek rytíře Valtíře a zpustla v 16. století.
Hlavní obrázek místa
Voltýřov
Pohled na rybníček a místo původní tvrze
© Petr Vaculčík 10/2005

Buršův hrad

Graficke pismenko Zbytky tvrze jsou přes novodobou zástavbou velmi málo znatelné. Tvrz je známa též jako "Buršův hrad" dle pana Bureše, který čísle popisném 15 dlouhá léta bydlel. Dnes jsou částečně znatelné příkopy, valy a stará studna. Příkop byl přeměněn na malý rybníček. Tvrz je připomínána ve 14. století, jak majetek rytíře Valtýře a tvrz zpustla v 16. století.
Vaculčík, Turistický průvodce, 26.10. 2005

  historie

  Valtířov
  Ve vsi Valtířově u farní vsi Klučenic říká se jednomu stavení „Buršův hrad“ a pokud se tu kus staré zdi spatřuje. Není pochyby, že tu stávala tvrz. Léta 1360 seděl tu Valter z Vartéřova, jemuž císař Karel dovolil zříditi tu krčmu a pivovár. Zde seděl Vilém Rejman z Erlebachu, jenž daroval r. 1415 kostelu Klučenickému úrok na vsi Valtířově, aby tudíž mše zádušní za něho , manželku Ofku, tři „děvečky“ (dcerky) a s ní zemřelé a n. Šebestiána,

  August Sedláček, HRADY, ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO (část Tvrze na Orlicku) str. 78 (vydání 1997), 4.12. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  nepatrné zbytky zdí
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)