Historie

Graficke pismenko Kostel vznikl nejpozději v 9. století v souvislosti s vybudováním velkomoravského hradiště Valy v Mikulčicích. Jako farní kostel, o němž je první zmínka v roce 1392, sloužil až do 18. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku.

 
Graficke pismenko Vědecký průzkum: První archeologický výzkum lokality se uskutečnil v roce 1964, další v letech 1994-96. Až systematický průzkum započatý v roce 1998 však přinesl (v roce 2004) výsledky, které umožnily vznik kostela datovat do období Velké Moravy. Restaurátorský průzkum provedený v roce 1997 odhalil středověké nástěnné malby. V letech 1995-99 proběhl stavebně-historický průzkum stavby.

Text: historie
23.10. 2005 - Josef Schwarz, volně podle: Kostol sv. Margity Antiochijskej (http://geo-cz.com/margita/)


OOO