Neděle, 6. prosinec 2020. Svátek slaví Mikuláš, zítra Ambrož, Benjamin

Graficke pismenko Původní tvrz je v obci Vlčice připomínána roku 1416, kdy s okolním panstvím patřila vladyckému rodu Zilvárů. Koncem 16. stol. byla tvrz renezančně nákladně přestavěna. Za aktivní účast ve stavovském povstání v letech 1618 – 1620, byla tvrz tehdejšímu majiteli, Adamu Zilvárovi tvrz a panství zkonfiskováno a majetek získal Albrecht z Valdštejna, který jej ale roku 1627 postoupil císařskému plukovníkovi Danielovi Hebronovi.

 
Graficke pismenko Po třicetiletí válce tvrz postupně pustla a to pokračovalo i za vlastnictví Schwarzenberků, kteří byli vlastníky až do roku 1782, kdy vlčické panství vyměnil Jan Schwarzenberk za statky zrušených klášterů v Třeboni, Borovanech a Zlaté Koruně. V roce 1792 zakoupil vlčické panství od náboženského fondu velkopodnikatel Jan František Theer. Ten dal na místě zpustlé tvrze postavit nový jednoduchý klasicistní zámek. Předposlední z rodu Theerů odkázal vlčic-ké panství universitám v Praze a ve Vídni.
 
Graficke pismenko Vlčický zámek pak sloužil nejrůznějším účelům, v roce 1966 i jako válečný lazaret. V roce 1875 vyhořela střecha, ale větší škodu zámek utrpěl na počátku 50. let 20. století, kdy vyhořely kromě střechy všechna mansardy a byly zničeny štukové stropy v prvním poschodí celého zámku. V pozdějších letech zámek náležel Plemenářskému ústavu v Kladrubech nad Labem.
 
Graficke pismenko V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví, je pěkně opraven a je i upravena část zámeckého parku. Úpravy parku směrem k silnici probíhají.
 
Graficke pismenko Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Text: historie
1.11. 2005 -