Graficke pismenko Historie sídla není bohužel známa, neboť se v historických pramenech vůbec neobjevuje, a tak můžeme jeho osídlení datovat pouze na základě nemnoha dosavadních archeologických nálezů, které svědčí o osídlení lokality v průběhu 15. a na počátku 16. století. V odborné literatuře zatím převažuje názor, že by se mohlo jednat o předsunuté opevnění související s obranou nedalekého vodního hradu Švihova.

 
Graficke pismenko Lokalitu tvořila dvouprostorová nejspíše věžovitá budova stojící na nejvyšším místě kopce a chráněná příkopem a valem, z níž se dodnes zachovala velká část zdiva přízemí. K této budově byla ještě na jihu přihrazena lichoběžná, původně zřejmě jen lehce opevněná plošina. Právě tato plošina spíše navozuje dojem jakéhosi předhradí či hospodářského prostoru, který by u ryze vojenské stavby příslušející ke Švihovu postrádal smysl. Bohužel bez archeologického výzkumu nelze rozhodnout, zda obě tyto části pocházejí ze stejného období, či zda například nemůže jít o doklad využití původního předsunutého hradního opevnění v pozdější době, které si vynutilo i dodatečné vybudování jen lehce opevněné hospodářské složky sídla.

Text: historie
10.8. 2005 - © T. Durdík (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI 2002 – 2. vydání)


OOO