Graficke pismenko Kostel sv. Jana Nepomuckého je ojedinělá stavba považovaná v mnohém za vzor nové secese, umně pojímá a slučuje různorodost rozličných slohů s prvky románskými, renesančními i byzantskými. Vnější zdi zdobí několik reliéfů: poprsí sv. Jana Nepomuckého od Čeňka Vosmíka nad hlavním vchodem, Pieta s klečícími anděly ve štítu hlavní lodi a jiné ozdobné prvky po stěnách kostela od Vojtěcha Suchardy. Sucharda je autorem i některých interiérových prvků tohoto trojlodního chrámu (řezby oltářů, výzdoba křtitelnice a další).

 
Graficke pismenko Původní tři ze čtyř zvonů zavěšených do věže při dostavbě kostela v r. 1913 (zvony Panny Marie, sv. Matěje a sv. Jana Nepomuckého) byly zabaveny a roztaveny za 1. svět. války. Stejnému osudu podlehly další zvony za 2. svět. války. Obojí přežil pouze umíráček, který společně s druhým novým zvonem Panny Marie pořízeným v r. 1978 slouží kostelu dodnes.
 
Graficke pismenko Méně známá skutečnost o kostelu je, že měl být původně pravoslavný, o čemž svědčí některé byzantské prvky v interiéru kostela.

Text: popis
24.5. 2006 - Stanislav Drda