Graficke pismenko Dnešní mohutná dvoupatrová budova tvrze (později zámku) s vysokou věží ukrývá dosud celou řadu pozoruhodných starších konstrukcí a architektonických detailů. Z budovy původní pozdně gotické tvrze, zřejmě ve tvaru mohutné obdélné budovy s malým přístavkem na jihozápadě, se do dnešní doby dochovaly dva portály v přízemí jižní části budovy. Z renesanční přestavby pochází již zmíněný portál se sdruženým erbem Mirošovských či hřebínková a valené výsečové klenby v přízemí, a také jen v malých zbytcích dochovaná sgrafitová výzdoba fasád. O něco mladší je pak schodišťová věž, přistavěná k jižnímu průčelí někdy na počátku 17. století. Po polovině 17. století vznikla za Lobkoviců již jen kaple v malém přístavku na západní straně a došlo především na úpravy s cílem zvýšení pohodlí a dodnes částečně dochovanou výzdobu interiérů prvního a druhého patra v barokním slohu.

 
Graficke pismenko V současné době je bohužel celá budova mirošovické tvrze díky „využití“ v době totality v havarijním stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Zatím byla opravena pouze nejvíce postižená část střechy a tak nezbývá než doufat, že práce na záchraně této bezpochyby významné historické památky budou i nadále pokračovat.

Text: popis
12.10. 2005 - © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 2000)