Graficke pismenko Historie města sahá asi do 11.-12. století. První zmínka pochází z roku 1295, kdy je jmenován Přebor z Pyšel. Zdejší tvrz je prvně připomínána r. 1542, kdy pyšelské zboží vlastnil Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic a jeho žena Kateřina z Dubé.

 
Graficke pismenko Zámek je v Pyšelích prvně uváděn v r. 1587, kdy jsou jako majitelé panství uváděni Karel Mračský z Dubé s manželkou Maruší z Donína. V období pobělohorských konfiskacích byly Pyšely postoupeny Karlu Harrachovi. Následovalo období, kdy se majitelé rychle měnili Roku 1787, kdy byl majitelem Antonín Voračický z Paběnic, byl zámek přestavěn. V r. 1805, za Jáchyma Voračického z Paběnic měl zámek již tři patra, byl celý vystavěn z kamene, měl tři klenuté vchody, nad hlavním schodištěm byla dřevěná kopule a kaple s východem ze zámku. Po Jáchymovi Voračickém z Paběnic převzal Pyšely jeho mladší bratr Jan Antonín a ten panství prodal r. 1810 pražskému velkoobchodníkovi Ignáci Falkemu. R. 1815 postihl Pyšely požár. R. 1823 koupila panství hraběnka Karolína z Valdštejna-Vartenberka a r. 1830 je prodala hraběnce Izabele z Auersperka. Po ní zdědil panství její syn hrabě František Xaver Auersperk. Od něho koupil Pyšely r. 1846 kurfiřt hessensko-kasselský Vilém II. a jeho žena Karolína, jejichž potomkům patřily až do r. 1945.
 
Graficke pismenko Osudy panského sídla nejsou zcela jasné. Kdy byla tvrz nahrazena zámkem ani kdy byl v 18. stol. přestavěn, nelze přesně zjistit. R. 1820 byl opět přestavěn a vystavěna věž, která však byla r. 1838 zase zbořena. Před r. 1908 byl zámek uvnitř zmodernizován a znovu byla postavena věž. Z kaple, zrušené r. 1862, se zachoval kamenný barokní portál. Fasáda zámku je jednoduchá, v přízemí obdélníková okna s parapety a polokruhovými zdobenými nadokeními poli, v druhém patře obdélníková okna. Na straně do zahrady je balkón na sloupech.
 
Graficke pismenko V současné době zámek slouží jako Domov důchodců hlavního města Prahy.

Text: historie
10.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha a okolí, Nakladatelství Svoboda 1984