Graficke pismenko Kostel je jednolodní obdélníkového tvaru, komponovaný ze tří přibližně čtvercových prostor se zaoblenými rohy. Zvenčí je vzhled kostela prostý. Vnitřní prostory členěny dvěma patry širokých polopilířů s představ. pilastry. Hlavní oltář, kazatelna, zábradlí presbytáře a zpovědnice pocházejí z roku 1757. Jde o práci kosmonoských Jelínků. Oltář: rámový, s výjevem Františka někdy okolo 18. století, neseným dvěma anděly. Po stranách sochy: sv. Štěpána, a sv. Vavřince. Dva boční oltáře z doby někdy po roce 1700.

Text: popis
8.10. 2005 - amarek/Umělecké památky Čech, svazek druhý