Graficke pismenko První zmínky o kostelu jsou z roku 1352, přestavěn v roce 1751-57. Roku 1840 přistavěna sakristie a roku 1860 věž. Takováto představa o stavebním vývoji platila až do 80. let 20. století, kdy byl rozpoznán románský původ věže – zmínka k roku 1860 se podle J. Škabrady vztahuje k cihlové nástavbě se zvonovou stolicí a helmou. Románský původ věže datované rámcově do druhé poloviny 12. století jednoznačně prokazuje původní kvádříkové zdivo a zazděná sdružená okna, pozůstatkem tribunového řešení může být i oblouk otevírající se z věže na kruchtu. Románský původ není vyloučen ani u úseků zdiva lodi bezprostředně navazujících na věž. Jaké bylo původní zasvěcení kostela není známo, nejstarší zpráva, u které je uvedeno i patrocinium, pochází z poloviny 17. století a hovoří o kostele sv. Františka Serafinského.

Text: popis
16.6. 2010 - Zany, podle J. Škabrada: Románská věž kostela v Kováni, Umění 31; Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha 1983


OOO