Graficke pismenko Nejstarší kostel měl vzniknout v Šenově dle J. Bakaly již ve 14. století. První písemná zpráva o farním kostele v Šenově se datuje do roku 1447, kdy je zmiňována obec (nepřesně tehdy nazvaná Schönwald) v placení tzv. „svatopetrského halíře“. Dle nejstarších zápisů se založení farnosti připomíná v až roce 1675. Naproti tomu L. Hosák ve svém Historickém místopisu Moravy a Slezska uvádí vznik farnosti až k roku 1680. Za Skrbenských z Hříště, jež vlastnili šenovské panství se zámkem v letech 1549-1867, se kostel dostal do rukou evangelíků, jejichž byli Skrbenští příznivci. V roce 1654 byl kostel odejmut evangelíkům a navrácen katolíkům. Také majitelé panství pomalu a v tichosti přešli na stranu katolické církve. Tehdy měl v obci stávat jednoduchý dřevěný kostel zasvěcený sv. Mikuláši, který byl postaven někdy v 16. století. K farnosti patřily tři obce: Bártovice, Šenov a Václavovice, později přibyl i Petřvald (do roku 1840). Do roku 1775 než bylo připojeno k farnosti vratimovské patřilo pod Šenov i Řepiště.

 
Graficke pismenko Nový šenovský kostel byl postaven (datum spíše uvádí dostavbu) v roce 1764 za faráře P. Antonína Anselma Anturina na místě starého dřevěného kostela. Náklady na stavbu nového chrámu šly z kapsy Karla Františka Skrbenského z Hříště. Ačkoliv šenovský kostel patří svým honosným pojetím ve venkovském prostředí k výjimečným, ze všech kostelů v regionu je o něm známo nejméně, a to díky zničení šenovského zámeckého archivu. Autorem projektu byl patrně architekt Jakub Pánek. Vývojovým předchůdcem šenovského kostela bývá často nazýván piaristický kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, postavený v letech 1737-1759 podle plánu architekta Josefa Cyrianiho z Bolleshausu. Obě stavby jsou dispozičně i architektonickými detaily velmi podobné, z čehož se usuzuje Pánkova inspirace kroměřížským kostelem.

Text: historie
27.9. 2005 - Jan P. Štěpánek, článek Mgr. Jaromíra Poláška