hrad Starhrad

Varín, Starý hrad, Varín, Warna

Graficke pismenko Starý hrad byl založen nejspíše již ve 13. století. První písemná zmínka o hradu je až z roku 1321. Hrad snad původně patřil rodu Balašových (Balass), kterým hrad na čas uzmul Matúš Čák. Právě písemná zmínka z roku 1321 deklaruje navrácení hradu rodu Balašových po Čákově smrti. Některé prameny uvádějí, že ještě v roce 1323 na něm sídlil zvolenský župan Donč a teprve potom, z králových rukou dostali Balašovi hrad zpět. Od roku 1446 patřil hrad rodu Pongrácových, kteří hrad rozšířili výstavbou paláců a později spodního hradu (níže položeného předhradí). Podobně jako ostatní významní šlechtici té doby si i Pongrácovi postavil zámek a na hradě zůstali jen správcové. Hrad tak nějakou dobu sloužil jen jako případné útočiště v nebezpečí, ale hlavně ztrátou významu po vystavění blízkého Strečna, který převzal strážní funkci postupně chátral. Po stavovském povstání na začátku 18. století opuštějí Pongrácovi hrad definitivně a to je také začátek jeho úplného konce.

Text: historie
20.9. 2005 - Roman Řezáč