hrad Zuvačov

Zubačov, Komňa
Téměř zaniklý hrad. Ves Komňa r. 1261 v maj. vizov. kláštera. R. 1385 zmiň. Dětoch z Komně. V l. 1408–20 hrad v zástavním držení Adama a Dražka z Hrádku. R. 1448 hrad prodán Zdeňkem ze Šternberka Miroslavovi z Cimburka. R. 1517 pustý.
Hlavní obrázek místa
Pohled na kopec se zříceninou
2003 ©Puffin
Málo patrné terénní zbytky středověkého gotického hrádku nad obcí Komňa. Zničen byl hrad zřejmě za husitských válek nebo v 16. století.
Martin Zvonek, 5.3. 2005

  historie

  Hrad Zubačov stál nad vsí Komní. O jeho počátcích se ne dochovaly žádné zprávy. V r. 1517 se připomíná „ves Komná s kostelním podacím i s hradem pustým Zubačovem“. Snad zanikl ve válkách mezi Jiřím Poděbradským a Matyášem Korvínem. Bližší zprávy o hradu ani o jeho držitelích nemáme; dochovaly se jen zbytky hradního příkopu a pozůstatky hradní věže.
  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981, 15.3. 2003
  Autoři článku Janiš, D. – Vrla, R. 2010: Hrad Komňa (Zuvačov) – jeho historie a stavební podoba, Castellologica bohemica 12, 364, tento hrad spojují se "záhadným" Zuzinovem, zmíněným jedinkrát v roce 1250. Podle rozměrů věže hradu Zuvačova (tento název se objevuje poprvé a naposled roku 1517), jejíž průměr dosahuje 12,5 m, považují výstavbu hradu za zeměpanský podnik. Zuvačovská věž by se tak řadila mezi tři největší moravské válcové

  Jan Večeřa (odkaz v textu), 18.2. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Uherské Hradiště  (UH)