Zříc. hradu. Přemyslovské správ. hradiště do pol. 13. stol. (opuštěno). R. 1315 věnoval J. Lucemburský Bavorovi III. ze Strakonic na stavbu hradu. Lucemburkové vlastnili hrad až do konce 15. stol., poté maj. Půta Švihovský z Rýzmberka. R. 1558 pustý.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 03/2005
Graficke pismenko Pokud se vydáte vláčkem do Horažďovic, nenechte bez povšimnutí zříceniny hradu, které je možné najít na druhé strany řeky na jediném kopci, na kterém se v sousedství tísní malý hřbitov. Zříceniny překvapí svou rozsáhlostí.
28.5. 2002

  historie

  Prácheň hrad
  Se souhlasem krále Jana Lucemburského (r. 1315) vystavěl v první čtvrtině 14. století Bavor III. ze Strakonic tento hrad na akropoli v té době již zaniklého přemyslovského hradiště. Sousední kostelík svatého Klimenta stojí patrně na místě původní slovanské svatyně. V průběhu 15. století byl hrad v držení pánů z Hradce a Kocovských z Kocova, kteří však přesídlili do nedalekých Horažďovic, takže hrad začal pustnout. Koncem 15. století přešel do

  Random, zdroj: Tomáš Durdík: Encyklopedie českých hradů“, Libri 1995, vydání z r. 1999 a „Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě“, Academia Praha, 1998 Milan Mysliveček, Ludmila Koubová, Františka Vrbenská: „Čas hradů v Čechách 2“, Horizont,, 5.9. 2002
  Hrad Prácheň náležel k nejstarším hradům v Čechách. Jeho vznik a nejstarší dějiny jsou však pro naprostý nedostatek pramenů nejasné. Archeologický výzkum zjistil, že v 10. století zde stávalo hradiště. První písemné zprávy o hradu jsou až v několika listinách z l. 1184–1222, v nichž se uvádějí prácheňští kasteláni. Prácheň byla župním hradem, na němž sídlívali knížecí úředníci, kteří odtud řídili správu Prácheňského kraje a vykonávali funkci

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 10.6. 2003

  pověsti

  Pověst o prokletém zvonu pana Půty
  S kostelem sv. Klimenta na Práchni je spojena pověst o nenasytném panu Půtovi z Rýzmburka. Byl to člověk vznešený, zbožný a vykonával úřad zemského sudího. Měl však jednu velkou neřest, neboť byl veliký skrblík. A tak, když se rozhodl zvelebit starobylý kostelík na Práchni, dlouho přemýšlel, jak by to jeho nestálo moc peněz. Nakonec našel řešení: Nechal ulít zvon, který se měl zavěsit do nové věže kostela, dal ho vystavit na Práchni a poručil

  Random (Uvedeno se souhlasem paní Simony Sládková, Turistické centrum Prácheň, Horažďovice), 10.9. 2002
  Propadlý zvon
  Když se stal pánem Práchně Půta Švihovský, proslulý svou tvrdostí a přísností na poddané, rozhodl se, že dá opraviti starobylý prácheňský kostelíček. Úmysl to byl bohulibý, leč pan Půta nechtěl sám nésti břímě vydání. Uložil poddaným, aby přinesli na hrad peněžité dary. Sám pořídil zvon, který měl býti zavěšen do nové věže, a rozkázal dávati do něho peníze. Se stavbou se mělo sečkati, pokud by nebyl plný. Poddaní přicházeli na prácheňský hrad

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Poklad pod hradbami
  Kromě zakletého pana Půty bloudili po Práchni i jiní duchové, mezi nimi Bílá paní. Komu ta se zjevila, ten do roka zemřel. Proto padaly na chodce, který tudy kráčel za soumraku, sklíčenost a tíseň. A přece se vyskytli odvážlivci, kteří se sem vypravili o Štědrém večeru s lopatou a motykou, aby zde zkusili štěstí. Neboť podle staré pověsti jsou ve stáni pod hradbami uloženy poklady. Které se v tento den otvírají. I kopali tu hledači pokladů

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Velké Hydčice