Prohlídkové okruhy:

I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - První prohlídková trasa zámku Ćeský Krumlov je zaměřena na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál se "zlatým" kočárem a Maškarní sál. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 45 osob ve skupině. Délka prohlídky cca 60 min.
II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - Celá II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 25 osob ve skupině. Délka prohlídky cca 60 min.
Zámecké divadlo v Českém Krumlově - Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě, v jehož fondu se nalézá dochovalá originální budova, orchestřiště, jeviště, mašinérie, kulisy, libreta, kostýmy atp. Barokní divadlo se i díky citlivé rekonstrukci stalo ojedinělou, komplexně zachovalou památkou podobného druhu. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 4 - 20 osob ve skupině. Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově stojí na V. nádvoří zámku Český Krumlov za hradním příkopem v blízkosti západního zámeckého křídla, se kterým je spojeno tzv. Plášťovým mostem s krytou spojovací chodbou vedoucí z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla.
Hradní muzeum - Nová expozice Hradního muzea byla otevřena 11.1.2011 Národním památkovým ústavem. Návštěvníci muzea mají jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů zámeckých depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

 
Graficke pismenko Vydejte se na putování časem! Nové Hradní muzeum vás zavede do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění je i množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů a v kinematografu můžete shlédnout filmy z počátku 20. století.
Zámecké lapidárium v Českém Krumlově - Hlavní, původně jednotný, sklepní prostor je dlouhý 48 m a široký 8,5 m, valená klenba sklepa má ve vrcholu výšku 4,6 m. Dnes je prostor využit jako zámecké lapidárium s uloženými originály soch z Plášťového mostu a zámecké zahrady. Bezbariérový přístup.
 
Graficke pismenko Zámecké lapidárium se nachází na I. zámeckém nádvoří pod severním křídlem objektu Nového Purkrabství. Prostor je směrem na severní stranu suterénní, směrem na jih je hluboko pod terénem nádvoří. V zámecké architektuře, spolu se sklepy Pražského hradu, nemá ve střední Evropě obdoby.
Zámecká věž - Zámecká věž je symbolem Českého Krumlova a je výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Není náhodou, že světoznámý spisovatel Karel Čapek popisuje krumlovskou věž jako "nejvěžovatější věž" ze všech věží. Výstup po 162 schodech návštěvníky odmění kouzelným výhledem na celé město a blízké okolí.
Zámecká zahrada v Českém Krumlově - Nedílnou součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Je situována na návrší a svahu, přiléhajícím z jihozápadní strany k souboru zámeckých budov na V. nádvoří zámku Český Krumlov. Starostlivá péče správců zámku o zahradu přináší potěšení všem, kdo si kromě prohlídky majestátních prostor zámku vyšetří čas na procházku kolem důmyslných mozaik barevných květinových záhonů pod obrovskými stromy až k jezírku v samotném konci zahrady. Vstup volný, bezbariérový přístup.
Václavské sklepy - Rozsáhlé sklepní prostory pod IV. nádvořím zámku Český Krumlov zabírají celý půdorys nádvoří a obklopujících křídel Horního hradu. V současnosti jsou v tomto unikátním prostředí pod patronací Agentury českého keramického designu pravidelně pořádány výstavy současných českých i zahraničních umělců. /Část výstavy Agentury českého keramického designu se nachází také v prostoru Máselnice na II. zámeckém nádvoří./
Medvědí příkop na zámku Český Krumlov - Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově sahá až do 16. století, do doby panování posledních Rožmberků. V Medvědím příkopu se medvědi chovají od roku 1707. Dnes jsou prostory pro chov medvědů upraveny tak, aby se v nich jejich obyvatelé cítili co nejlépe. Výhled do medvědího příkopu je oblíbeným cílem vycházek rodin s dětmi. Vstup volný.

Text: turistické
13.8. 2013 - E.H. podle http://www.castle.ckrumlov.cz