Rožmberská bílá paní

Graficke pismenko Nejznámější z bílých paní je zajisté Perchta z Rožmberka. Ta byla v mládí provdána za urozeného, mocného a bohatého pána. V manželství ale nebyla šťastná. Teprve po manželově smrti našla konečně klid. Stala se ochránkyní nuzných a trpících. Po smrti se zjevovala na rožmberských hradech, jako štíhlá, světlá postava. V této podobě pečovala o svůj rod a i o posledního potomka pánů z Rožmberka Petra Voka. Často ho brávala do náručí, když v noci plakal a konejšila ho. Jednou ji takhle zastihla chůva a odehnala ji. Bílá paní stáhla ruku proto zdi a ta jí pohltila. Vyděšená chůva poznala s kým se tu setkala. Když Petr Vok dospěl a dozvěděl se o této příhodě, rozkázal v těchto místech zeď rozkopat a našel tu ukrytý velký poklad.

Text: pověsti
26.12. 2006 - Marie Šustrová