Tragický konec syna Rudolfa II

Graficke pismenko Poté, co zadlužené krumlovské panství koupil od Petra Voka císař Rudolf II., určil zdejší zámek jako místo nuceného pobytu svého nemanželského syna, duševně nemocného dona Julia, který trpěl častými záchvaty silné zuřivosti. Při jednom z nich zabil ve své komnatě dceru místního lazebníka Markétu Pichlerovou, do které se zamiloval. Její tělo rozřezal na kusy a poházel po místnosti, své sloužící pak přinutil uspořádat smuteční slavnost. Z nařízení císaře Rudolfa byl poté držen v přísné izolaci, ale brzy na to i on zemřel. Pochovali ho i s jeho obětí na hřbitově při klášterním kostele Božího těla.

 
Graficke pismenko V komnatě, kde byla Markéta zavražděna jsou po staletí ještě patrné krvavé skvrny na zdi.

Text: historie
26.12. 2006 - Marie Šustrová