Matěj Kožka

Graficke pismenko Matěj Kožka z Rynárce byl kněz zemanského původu. Honosil se znakem, na němž byly dva zkřížené meče. Proto mu byly prominuty mnohé nevázané kousky, jež se nesrovnávaly s jeho kněžským stavem. Ustanoven byl knězem v klášteře borovanském, kde měl slušný příjem z polí i pivovaru. Za úředníka, který mu spravoval jmění, měl svědomitého a pilného Krčína, takže se mu dařilo i při jeho lehkomyslnosti a marnotratnosti velmi dobře.

 
Graficke pismenko Ctižádostivý Krčín toužil po lepším místě a tužba se mu konečně vyplnila. Byl povolán na Krumlov a ustanoven tam purkrabím.
 
Graficke pismenko Matěj Kožka promarnil brzy vše, co Krčín pečlivě nashromáždil. A když byl na holičkách, vzdal se místa v Borovanech a odstěhoval se na Krumlov, kde se stal kaplanem ve špitále.
 
Graficke pismenko Jeho zálibou bylo chovati kozy. Bouři veselí vzbudilo v Krumlově, když se objevil v kočárku taženém čtyřmi kozly. Rád se pak s tímto svým spřežením projížděl městem, nedbaje, že se mu lidé posmívají.
 
Graficke pismenko Jednou ho pozvali, aby přijel na zámek, že mu tam přichystají slavné uvítání. Kožka se domyslil, jaké asi bude toto uvítání, i připravil se na ně podobně jako Kacafírek, když byl pozván k panu Slavatovi. Jakmile vjel do nádvoří, pustili v zámku všechny psy a poštvali je na kozly. Domnívali se, že se kozlové splaší a milého Kožku pěkně vyklopí z jeho ekvipáže. Sám pan Vilém šel shlédnouti řídkou podívanou.
 
Graficke pismenko Kožka měl v kočárku připravený pytel a v něm zajíce, a když se k němu psi přiřítili, hbitě pytel vysypal. Zajíc pelášil z brány, psi v jedné smečce za ním – a Kožka měl vyhráno.
 
Graficke pismenko Po letech, zdá se, uvědomil si Kožka nedůstojnost svého počínání a zanechal “frantovského” života. Stal se farářem v Prachaticích a poté v Suchdole na Třeboňsku, kde i zemřel.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.