Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Hlavní obrázek místa
© Vlky, Jirka Čížek

Prohlídkové okruhy:

I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - První prohlídková trasa zámku Ćeský Krumlov je zaměřena na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál se "zlatým" kočárem a Maškarní sál. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 45 osob ve skupině. Délka prohlídky cca 60 min.
II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - Celá II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 25 osob ve skupině. Délka ...
E.H. podle http://www.castle.ckrumlov.cz, 13.8. 2013

  historie

  Areál hradu a zámku v Českém Krumlově patří k nejrozsáhlejším komplexům tohoto druhu ve střední Evropě. Na protáhlém vysokém skalním ostrohu, chráněném řekou Vltavou a Chvalšinským potokem, bylo v průběhu šesti století vybudováno na čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a areálu zámecké zahrady. Zakladateli původně nevelkého hrádku byli někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví

  Ze stránek PÚČB, 28.5. 2002
  Na místě dnešního zámku stával hrad, o němž je první zmínka z r. 1253 spojená se jménem Vítka staršího, jenž pocházel z krumlovské větve rodu Vítkovců (zelená růže na stříbrném poli). Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu nad brodem přes Vltavu a zvenčí byl chráněn příkopem vylámaným ve skále s hradbou. Za ní bylo obytné stavení, palác, z něhož byl v prvním patře přístup po padacím mostě do sousední válcové věže, jež se později stala součástí

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 21.11. 2009
  Tragický konec syna Rudolfa II
  Poté, co zadlužené krumlovské panství koupil od Petra Voka císař Rudolf II., určil zdejší zámek jako místo nuceného pobytu svého nemanželského syna, duševně nemocného dona Julia, který trpěl častými záchvaty silné zuřivosti. Při jednom z nich zabil ve své komnatě dceru místního lazebníka Markétu Pichlerovou, do které se zamiloval. Její tělo rozřezal na kusy a poházel po místnosti, své sloužící pak přinutil uspořádat smuteční slavnost. Z nařízení

  Marie Šustrová, 26.12. 2006

  pověsti

  Zlatý páv
  Vilém z Rožmberka, jenž se ujal r. 1550 správy svých statků, zastával již v mládí význačné úřady a domohl se tak obzvláštního věhlasu. Vystupoval s knížecí nádherou, nešetře peněz na udržování svého početného dvora. Žil v přátelství s ostatními českými velmoži, byl ve styku i s panovnickými dvory. Slavnosti, jež pořádal k poctě svých hostí, trvaly obyčejně po celý týden. Kronikář Březan zaznamenal pečlivě významné události ze života pana Viléma

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Matěj Kožka
  Matěj Kožka z Rynárce byl kněz zemanského původu. Honosil se znakem, na němž byly dva zkřížené meče. Proto mu byly prominuty mnohé nevázané kousky, jež se nesrovnávaly s jeho kněžským stavem. Ustanoven byl knězem v klášteře borovanském, kde měl slušný příjem z polí i pivovaru. Za úředníka, který mu spravoval jmění, měl svědomitého a pilného Krčína, takže se mu dařilo i při jeho lehkomyslnosti a marnotratnosti velmi dobře. Ctižádostivý Krčín

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Rožmberská bílá paní
  Nejznámější z bílých paní je zajisté Perchta z Rožmberka. Ta byla v mládí provdána za urozeného, mocného a bohatého pána. V manželství ale nebyla šťastná. Teprve po manželově smrti našla konečně klid. Stala se ochránkyní nuzných a trpících. Po smrti se zjevovala na rožmberských hradech, jako štíhlá, světlá postava. V této podobě pečovala o svůj rod a i o posledního potomka pánů z Rožmberka Petra Voka. Často ho brávala do náručí, když v noci

  Marie Šustrová, 26.12. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Český Krumlov