čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

popis zámku

Graficke pismenko Zámek v Arnoltově je jednoduchá obdélná patrová budova o rozměrech 24x13 m v klasicistním stylu. Hlavní severozápadní průčelí obrácené k silnici je sedmiosé s mírně předstupujícím rizalitem s balkónem. Čtyřosá boční průčelí byla holá, zahradní průčelí opět obohatil nevelký balkón. Nároží až do výše patra zvýrazňují lizénové pásy, obdobný pás mezi středními okny člení boční průčelí.

 
Graficke pismenko Středem budovy prochází průjezd dělící stavbu na dvě části. V obou byly při hlavním průčelí dvojice plochostropých místností, k zahradě přivrácená číst budovy byla rozdělena na větší množství menších místností provozního charakteru. Dnes jsou interiéry přeřešeny, část původních příček byla vybourána a místnosti byly znovu novými příčkami upraveny na kancelářské prostory.

Text: historie
9.9. 2005 - Zany, J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl [A-M], Libri, Praha 2003