dějiny zámku

Graficke pismenko Ves Arnoltov byla součástí panství Kostelní Bříza, až na počátku 17. století vytvořili Stenbachové samostatný statek - roku 1616 se Engelhart ze Stenbachu píše s přídomkem na Arnoltově. Znovu se ves objevuje v pramenech koncem 20. let 17.století, kdy již patřila Vilému Winklerovi z Heimfeldu, který se na saské straně aktivně zapojil do bojových akcí roku 1631, za což byl o dva roky později odsouzen ke ztrátě majetku. Tehdy zde již stálo panské sídlo výslovně uvedené roku 1655. To sloužilo majitelům statku (opět Winklerům, po nich Millachům, Wildensteinům a Kawanaghům) až do roku 1750, kdy jej koupil Jan František z Turby a připojil je zpět k panství Kostelní Bříza. Sídlo přestalo být využíváno, chátralo a někdy na počátku 19. století bylo strženo.

 
Graficke pismenko Kolem roku 1834 nechali majitelé panství při právě budované karlovarské silnici postavit nový vrchnostenský dům zvaný Špígl. Budova sloužila zpočátku k občasným pobytům panstva, později byla přestavěna na zájezdní hostinec pojmenovaný „U zlatého zrcadla“.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 byla budova zkonfiskována a v jejím využívání se střídaly různé organizace především ke správním účelům. Koncem 80. let 20. století to byl Agrokombinát Sokolov, který chtěl zámeckou budovu strhnout a na jejím místě postavit nový motorest. K tomu naštěstí nedošlo, po roce 1990 zámek získala sokolovská firma Stani, která zbankrotovala a věřitelé dali zámek do dražby. Ani nízká vyvolávací cena a atraktivní poloha při rušné silnici z Chebu do Karlových Varů nepřilákala žádného zájemce a volně přístupná budova od té doby pomalu ale jistě chátrá.

Text: historie
9.9. 2005 - Zany, podle J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl [A-M], Libri, Praha 2003