Hukvaldské buky

Graficke pismenko Velkou raritou obory je skupina 7 buků lesních (fagus sylvantica), vyhlášených za památné stromy. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale tyto stromy, rostoucí v rozvolněném lesním porostu v blízkosti příjezdové komunikace na hrad, a které měly mít převážně estetický charakter, mají mimořádně mohutně vyvinutý kořenový systém. Ten je vlivem eroze ve strmém svahu obnažený a vytváří tak dojem neskutečného propletence. Kořený systém těchto buků je u  báze stromu silně ztluštělý a délka obnažených kořenů dosahuje až 8 m. Tyto mohutné exempláře buků lesních vhledem ke svým dosaženým rozměrům, stáří, vitalitě a ke zcela ojediněle vyvinutému kořenovému systému a v neposlední řadě vhledem ke svému atraktivnímu umístění, dosahují vysoké estetické, krajinotvorné a historické hodnoty.

 
Graficke pismenko Výška stromů ve skupině je 25 až 32m, šířka koruny se pohybuje mezi 14 a 25 m a obvod kmenů měřený ve výšce 130 cm nad zemí je v rozmezí od 290 cm do 465 cm. Stáří stromů je odhadováno na 150 let. Kolem stromů je vytvořeno ochranné pásmo o poloměru 20 m od kmene jednotlivých stromů.

Text: turistické
23.8. 2005 - info před stromy


OOO