Graficke pismenko Zámek byl v držení Wratislavů z Mitrowicz jen do r. 1943 (ne do r. 1945, jak se píše v předchozí historii zámku), protože v tomto roce vymřel rod po meči v osobě Evžena Wratislava. Jedinou majitelkou kolodějského zámku se stala jeho sestra Marie Terezie (1884-1961), která se provdala za svobodného pána Dercsenyi, majitele velkostatku v Dolních Počernicích. Po 2.světové válce byl Dercsenyiům v rámci revize pozemkové reformy (1947) majetek zestátněn.

 
Graficke pismenko Při restituci v devadesátých letech 20.stol. získaly majetek dědičky dřívějších majitelů, Jana a Lucie Dercsenyiovy,které jej ale po částech rozprodaly. Zámek patřil v období 2000- 5 společnosti SCHAAP s.r.o. a poté ho získala pražská společnost Mitrowicz s.r.o., která pokračuje v rekonstrukci areálu se záměrem zpřístupnění veřejnosti.

Text: historie
9.10. 2014 - Jaroslav Špiroch