Radnice byla přestavěna ze staršího měšťanského domu a to v roce 1608. V roce 1660-1664 byla radnice opatřena opěrnými pilíři. Roku 1673 postihl radnici velký požár. Poslední stavební úpravy jsou z let 1924-25.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na radnici
© Aleš Marek 07/2006
Radnice byla postavena někdy okolo roku 1608 a vévodí celému náměstí.
http://kladno.risy.cz/CZ/pg_6900_cz.html#okresmladaboleslav, 14.8. 2005

  historie

  Pro stavbu radnice využila dobrovická obec rozestavěného domu, který ji roku 1601 daroval měšťan Havel Valášek Pozdně renesanční radnice stavěli kolem roku 1608 italští mistři angažovaní Hynkem z Valdštejna na stavbu dobrovického zámku. V letech 1660-64 byla nároží podepřena masivními opěrnými pilíři, další úpravy napravily škody způsobené požárem roku 1673. Poslední významnější úpravy pocházejí z restaurace v letech 1924-25.
  Zany, 23.8. 2005
  popis
  Hlavní budova radnice je lichoběžníková, hlavní průčelí má nad arkádovým podloubím plné patro podepřené opěrnými pilíři a završené dvoupatrovým štítem se středním nástavcem. V přízemí je mázhauz zaklenutý šesti poli křížové hřebínkové klenby, v hlavní síni prvního patra je dřevěný kazetový strop přenesený roku 1930 z Tanečního sálu zámku. Strop je zdobený vyřezávanými valdštejnskými erby a osmi malbami Ovidiových Proměn. Při jižní fasádě stojí

  Zany, 23.8. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mladá Boleslav  (MB)
  Dobrovice