Graficke pismenko První zmínka o Krompachu je z konce 14. stol, kdy byl statek součástí panství nedalekého hradu Milštejna. Kdy byla postavena tvrz není jisté. Snad v době, kdy byla část vsi v majetku rodiny Schürerů, majitelů zdejší sklárny. Valentin Schürer koncem 16. stol dokonce pro rodinu získal šlechtický titul "von Waldheim" z Waldheimu.

 
Graficke pismenko Relativně brzy, jistě již před rokem 1885, začala tato budova sloužit jako hostinec. Potom budova v roce 1885 vyhořela, ale byla znovu opravena a sloužila dále jako hostinec, a to až do dnešních dnů. Je otázkou, které části z původní tvrze zůstaly zachovány. Nepochybně jsou to dva opěrné pilíře při jižním průčelí.
 
Graficke pismenko Podle některých autorů zde býval přechod do Sazka a k jeho obraně sloužil Berkovský hrádek, místem totožný s budovou tvrze. To by vysvětlovala proč se následně součástí tohoto strážního bodu stal hostinec. Později byla obec v majetku panství Zákupy, ke kterému patřila až do roku 1918 a potom jako konfiskát císařského majetku připadla státu.
 
Graficke pismenko Dnes je budova v majetku soukromých osob.

Text: historie
7.10. 2005 - L.P.