Graficke pismenko Kateřinská jeskyně je součástí Moravského krasu. Je přístupná od r. 1910.

 
Graficke pismenko Jeskyně je součástí staré výtokové jeskyně, o čemž svědčí nápadné stopy po proudících vodách.
 
Graficke pismenko Hned za vstupem, který tvoří gotický portál, leží tzv. Hlavní dóm, největší veřejnosti přístupný podzemní dóm v ČR. Dóm je 99 m dlouhý a 20 m vysoký. Pro jeho výbornou akustiku jsou v něm pravidelně pořádány koncerty. Z Hlavního dómu vede trasa do tzv. Nové jeskyně, kde jsou barevně osvícené útvary ze vzácných několikametrových hůlkových stalagmitů. Jeskyně byla také bohatým nalezištěm kostí zvířat z období čtvrtohor, zejména medvědů.

Text: historie
3.10. 2011 - čerpáno z www.moravskykras.net