Pověst o Kateřině

Graficke pismenko Kateřinská jeskyně údajně nese svůj název po dívce Kateřině, která v jeskyni zabloudila a už nenašla cestu ven.

 
Graficke pismenko Podle legendy pásávala Kateřina ovce. Jednou zašla dál než obvykle, a když se začalo schylovat k bouři, byla ráda, že našla se stádem v jeskyni úkryt. Když bouře přešla, chtěla hnát ovce domů, ale jedna jí chyběla. Protože se jí zdálo, že slyší její zvoneček z druhého konce jeskyně, vydala se ji hledat. Nemohla ji však najít a  nakonec v jeskyni zabloudila.
 
Graficke pismenko Druhý den se vydali lidé ze vsi Kateřinu hledat. Našli opuštěné stádo, dívku ale nemohli nalézt. Nakonec začali hledat i v jeskyni, když ji ale našli, byla už mrtvá. Od těch dob se jeskyni říká Kateřinská.

Text: pověsti
3.10. 2011 -