popis tvrze

Graficke pismenko Speřická tvrz byla zřejmě rozsáhlejší stavbou opevněnou s využitím rybníka a vodního příkopu. O její podobě lze soudit pouze z velmi skromných pozůstatků a popisů ve starší literatuře. Její poměrně rozsáhlé zbytky setrvaly poměrně dlouho, zbořeny byly teprve v 80. letech 19. století.

 
Graficke pismenko Areál uzavírala obvodová hradba s branskou věží v čele. K ní také zřejmě patří jediný zřetelně dochovaný zbytek – torzo armovaného nároží budovy o síle zdiva cca 95 cm a délce cca 150 cm v obou směrech od nároží. Ústupek ve zdivu cca 150 cm nad dnešní úrovní terénu pravděpodobně sloužil k uložení stropních trámů pravděpodobně plochostropého přízemí. Svislý přímý úsek zdiva ve straně směrem k rybníku naznačuje existenci nějakého otvoru – okna, arkýře či vstupního portálu.
 
Graficke pismenko Existence předpokládané vstupní branské budovy typologicky odpovídá tvrzím stavěným ve druhé polovině 14. století, což by mohlo potvrzovat jako možného stavitele tvrze Předbora ze Speřic. Bližší datování neumožnil ani kachel zdobený dvouocasým lvem nalezený při boření zbytků tvrze, který pouze potvrzuje aktivní existenci tvrze v průběhu 15. století.

Text: historie
12.9. 2005 - Zany