dějiny tvrze

Graficke pismenko Ves Speřice byla založena snad někdy během 14. století, první zmínka pochází z roku 1381, kdy jako odúmrť spadla na krále. V letech 1390-92 se jistý Předbor ze Speřic soudil o odúmrť po Adamovi z Keblovic. Byl to zřejmě on, kdo roku 1415 přivěsil svou pečeť pod stížný list proti upálení Jana Husa. Další zprávy o Speřicích jsou až z roku 1457, kdy v jednom z majetkových sporů figuroval jistý Marvart z Kamenice a ze Speřic. V době své smrti roku 1462 však Markvart již Speřice nevlastnil. Další stopy po Speřicích opět mizí na celé jedno století až do roku 1533. Tehdy je jako součást majetku, který Jiří Dobrovítský z Újezda odkázal své dceři Anně poprvé a naposledy výslovně zmiňována i speřická tvrz již jako pustá. V dalších zmínkách (např. z let 1616, 1637) již je uváděna pouze ves samotná.

 
Graficke pismenko Kdo postavil tvrz ve Speřicích nevíme, snad to mohl být Předbor zmiňovaný v letech 1390-1415. Za něj snad již tvrz stála, soudě podle toho, že užíval přídomek „ze Speřic“. Po roce 1457 byla tvrzi i ves připojena ke Lhotici, jejíž tvrz si zřejmě majitelé vybrali jako své sídlo a opuštěná tvrz ve Speřici začala chátrat.

Text: historie
12.9. 2005 - Zany