Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Návrh na prohlášení mostku národní památkou

19.12.2006 09:56 Jan Psota ml., kronikář
Ve výše uvedeném odkazu je nutné upravit formulování odůvodnění charakteristiky památky a změnit označení "románský" za pozdně "barokní" mostek. Jde pravděpodobné, že mostek ve své kamenné podobe pochazí až z let 1841 až 1845 a před tím býval prokazatelně dřevěný. Tzn., ze je třeba co nejdříve přepracovat návrh pro památkový ústav, aby se nestala osudová chyba - zaměnit barokní mostek za románský. Za to by nás generace budoucích jistě nepochválila!!! Mostek v Králičině můžeme dle dostupných analogií a pramenů doložit k roku 1781, kdy je zakreslen v Josefském mapování, starší literatura o mostku mlčí. Věc budu nadále sledovat a konzultovat s dalšími odborníky, abychom dokázali určit původ a vznik mostku. Věřím, že pravda vyjde najevo...

Císařský most

14.11.2006 00:36 Jan Psota ml.
Raně gotický most přes Výmolu pochází z konce 13. století, kdy se na nedalekém Škvorci usadil královský purkrabí a stavitel škvoreckého hradu Domaslav. Stavbou mostu tak byla odkloněna blízká Trstenická stezka a hrad ve Škvorci tím měl zajištěn stálejší přísun zboží a koření, dováženého z Orientu na královský dvůr do Prahy. V té době bylo zdejší okolí hustě zarostlé neprostupnými hvozdy a potok Výmola se jevil jako dravá řeka – byla jednou tak široká, o čemž svědčí délka mostu. Asi ve stejné době vznikla 400 m východně od mostku důležitá hlídka označovaná v odborné literatuře jako hrad Skara. Šlo o strážní věž poprvé zmíněnou roku 1426 jako „Úval“ a kterou i polovinou městečka položeným níže vypálil zbojník Jiří Kopidlanský roku 1508. V blízkosti mostu byl později založen dvůr Tačov, který zpustl na konci 16. století. Ještě roku 1847 vedla přes zdejší „Císařský“ most tzv. Kostelecká silnice, která dále směřovala na Škvorec, Hradešín, Doubravčice a Kostelec nad Černými lesy.

11.12.2006 16:17 ecce
Tak to už si ten název vymyslel někdo dříve, ale nevím co může mít s nějakým císařem co do činění. Takzvaná "císařská silnice" přes něj nikdy nevedla. To že je mostek značen na indikační skice žlutě a na císařském otisku červeně považuji právě za důkaz, že ke stavbě zděného mostu došlo právě v průběhu první poloviny 19. století. Asi v době mapování.

8.12.2006 20:57 Jan Psota ml.
Pojem \"Císařský mostek\" není ve zdejší krajině neznámý. Nalezl jsem jej v kronice městské části Praha 9 - Újezd nad Lesy, kde kronikářka píše: \"V prostoru mezi Květnicí a Úvaly uvádějí staří historikové dvůr Tačov. Zbytky byly na okraji Dobročovické obory. Kámen byl pravděpodobně užit pro stavbu oborské zdi. Dosud se zachovaly staré názvy v oboře \"Na zabité\" a \"U studánky\", podle studánky, která dává dosud dobrou vodu nedaleko starého Císařského mostu. V půdorysu je znát vyvýšené místo a hráz rybníčka. Kdy a za jakých okolností zanikl, není známo.\" V polovině 18. století byly ve zdejší krajině zřizovány silnice. Kostelecká silnice je dobře patrna ve Vojenském mapování i v Lothově mapě z roku 1847. Onen mostek je na Indikačních skicách sice malován žlutě, ale na Císařském otisku situovaném taktéž do roku 1841 je mostek červený-kamenný!

7.12.2006 11:01 ecce
Pohádky mají většinou šťastný konec, to je právě odlišuje od reality. Je moc hezké a záslužné, že se o tuto památku někdo zasadí. Je ale zbytečné dávat jí nové jméno. Most je to moc hezký i bez toho, že bude raně gotický a nést hrdé pojmenování „císařský“. Zachránit si zaslouží stejně. I já si myslím, že nějaký most tu stál již v 17. století, ale byl patrně dřevěný. Takto je totiž vyznačen na indikační skice stabilního katastru z pol. 19. století. Je vybarven žlutou barvou, tou se značily stavby spalné. Obě pole mostních oblouků jsou zaklenuty segmentovou kamennou klenbou. Tato je velmi typická pro stavby z 19. století, u gotických mostů se myslím vůbec nevyskytuje. Pro gotické stavby mostů je charakteristický oblou vysoce klenutý blížící se tvarem půloblouku nebo půloválu.
Sám jsem si dlouho přál najít důkaz o větším stáří mostu, ale prostě není. Jestli nějaký máte sem s ním.

5.12.2006 14:36 Jan Psota ml.
"I některé pohádky mají šťastný konec..." Mostek se stal od roku 2005 předmětem zájmu Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, který ve snaze ochránit tuto středověkou památku vypracoval dokumentaci a ve spolupráci s odborníky z památkového ústavu posoudil její stáří. Literatura a někteří oblastní kronikáři popisují zdejší zdejší mostek jako románský, což bylo hned vyvráceno. Historie mluví jasně. Vaše situování do 19. století vyvrací I. vojenské mapování, které mostek zaznamenává již ve století 18. V té době tudy vedla významná spojnice - kostelecká silnice, která byla zřízena v polovině 18. století a fungovala ještě na přelomu 19. a 20. století jako "odbočka" na Černý Kostelec.

21.11.2006 20:37 ecce
Trochu střídmosti s těmi informacemi doloženými vlastní fantazií by neškodilo. Představa raněgotického mostu je sice moc pěkná, ale asi lichá. Tenhle most je dle vší pravděpodobnosti z 19. století. Pojmenování "císařský" čtu tady prvně a není k němu vůbec žádný důvod kromě toho, že to zní velmi velkolepě. Jak to obvykle u pohádek a mýtů bývá.

11.8.2005 00:00
Na přiložené mapce je vidět, že součástí obory byl v 18. století rybník na potoce Výmola. Jeho hráz se zbytky zděného splavu jsou oním výše zmiňovaným záhadným valem s mostem. Hráz rybníka však zcela jistě sloužila k přechodu údolí Výmoly. Je možné, že i dlouho po zrušení rybníka. (J.J.)

10.8.2005 00:00
Asi 1 km směrem po toku Výmoly je možné nalézt zbytky dalšího mostu. Dnes už je patrné jen zdivo prostředního pilíře. V terénu jsou rozpoznatelné úpravy nájezdů na tento most (pokud se ovšem jedná jen o nájezd, zdejší val vyvolává dost jiných dohadů). Cesta přes tento zbořený most asi také směřovala do Škvorce, možná že se přestal využívat právě po dobudování zde popisovaného mostu.