Graficke pismenko Malebný dřevěný kostelík zasvěcený slovanským věrozvědcům Cyrilu a Metodějovi stojí na severním okraji malebné vesničky Hrčava. Jedná se o obdélnou sroubenou stavbu polygonálně ukončenou se šikmou stanovou střechou s malou čelní vížkou. Na štít kostelíka je přistavěna malá předsíňka, stejně jako za presbyteriem. Hrčavský kostelík je jedním z nejmladších dřevěných kostelů v kraji (1936) a na každoroční Cyrilometodějskou pouť se zde 5. 7. sejde mnoho poutníků ze všech tří zemí. Vyřezávaný oltář je dílem místního rodáka O. Zogatý. Právě touto raritou je obec Hrčava v republice známá. Honosí se titulem nejvýchodnější obec republiky. Soupeří o něj sice s nedalekým Bukovcem, avšak ten sice svým katastrem zasahuje o něco východněji než Hračava, ale centrum Bukovce je více na západ než centrum Hrčavy. Jedině tady na Hrčavě může návštěvník stát v jeden okamžik ve třech státech: v Polsku, Slovensku a naší republice. Tím slavným místem je tzv. Trojmezí. Toto místo je označeno třemi žulovými monolity a od centra Hrčavy je vzdáleno necelé 2 km.

Text: turistické
19.7. 2005 - Jan P. Štěpánek