Graficke pismenko Z velké části porušený reliéf tvrziště leží na východním okraji obce Částkov, přímo několik desítek metrů nad kostelem a vedle stojící budovou obecního úřadu, která je bývalou školou.

 
Graficke pismenko Tvrziště bylo narušené hned několikrát. V první řadě zaoblený centrální pahorek (rozměrů přibližně 30 x 16 m) byl po válce upraven na hřiště, které tak smazalo původní stopy po objektech. Původně zde byly patrné tři výrazné projmutí patrně po zástavbě, která byla s největší pravděpodobností dřevěná. Další pohromou pro tvrziště se stala těžba hlíny. Především na jižní straně, kde nejenže zničila vnější val a příkop, ale navíc i část centrálního pahorku. Příkop a val dnes nejsou patrné už nikde, náznakem příkopu je snad už jen srovnaná terasa na jihozápadě a náznak valu na severozápadě. Dalším místem kde byla hlína odebírána je ložisko asi 30 m od pahorku směrem ke kostelu, po kterém zbyla výrazná deprese zakouslá do svahu nad cestou a kde se předpokládá hospodářské zázemí sídla. Díky tomu je také ztíženo jeho případné archeologické potvrzení či vyvrácení. A aby toho nebylo málo, severní stranu porušila úvozová cesta, zapuštěná do svahu, vedoucí k ohradě pro dobytek, která se rozprostírá na planině nad sídlem. A právě začátek ohrady je zhruba místem, kde začínala vnější hrana šíjového příkopu oddělujícího pahorek od stoupající planiny. Dnes je již téměř neznatelný, oproti zbytku valu v čele pahorku má však hloubku asi 1.5 m, v dnešním porostu se však tato hloubka snadno ztratí. Příkop byl asi 12 m široký.

Text: turistické
18.7. 2005 - Roman Řezáč


OOO