Graficke pismenko Postavením katolického kostela v letech 1907-1909 došlo ke splnění jedné z posledních podmínek k povýšení obce Trnovany na město. K tomu došlo r.1910. V letech 1942-45 byly Trnovany přechodně připojeny k Teplicím a od r.1947 jsou pak trvale jejich součástí.

 
Graficke pismenko Pro kostel byla zvolena forma neogotické trojlodní basiliky s loděmi zaklenutými křížovou klenbou,polygonálním závěrem,malou polygonální kaplí v jihovýchodním nároží a ve vstupním průčelí s  masivní hranolovou věží s vysokou špičatou střechou. Třebaže u gotických kostelů můžeme hovořit o pravidelné orientaci oltáře směrem k východu, od dob baroka již toto pravidlo nebylo dogmatem, tím méně u staveb v historizujícím slohu, ke kterým Červený kostel patří. Spíše se však hledělo na možnost a vhodnost parcely v obci, takže v tomto případě byl kostel orientován na severozápad.
 
Graficke pismenko Ke slavnostnímu vysvěcení došlo 24.10.1909, čímž byl předán do užívání. Několik let však ještě trvalo, než se podařilo pořídit veškeré zamýšlené vybavení, včetně varhan a zvonů. Vnitřní výzdoba byla provedena až r.1934 malířem A.Bohmem. Červený kostel dodnes slouží římskokatolické církvi,která zde pravidelně koná své bohoslužby.

Text: historie
11.7. 2005 - Článek in Teplické inzeráty-P.Kovář,Vladimír Studecký-vlastní archiv