Graficke pismenko První zmínky o radnici ve Valticích pocházejí z konce 14. stol. Tato původní radnice sloužila svému účelu až do roku 1763, kdy byla zničena požárem. Požár toho roku byl velice rozsáhlý a zničil i velké množství domů. Přesto však již o rok později stála radnice nová, tentokrát již na místě, kde ji můžeme najít i dnes. Rychlé postavení radnice umožnila jak pomoc knížete Josef Václav z Lichtenštejna, tak i pomoc místních řemeslníků a  živnostníků.

 
Graficke pismenko Ve druhé polovině 19. stol. byla radnice zčásti přestavěna, ale již koncem 19. stol. bylo rozhodnuto o stavbě nové radnice. Hlavním důvodem stavby nové radnice byla nutnost stavby nové budovy okresního soudu, jinak by Valtice tuto výsadu centra soudnictví ztratily. Velkou zásluhu na stavbě radnice i budovy soudu má tehdejší starosta Karel Haussner.
 
Graficke pismenko Radnice byla postavena v letech 1887 – 1889 stavitelem Janem Drechslerem a téměř polovinu nákladů na stavbu uhradili Jan II z Lichtenštejna a spořitelna. Původní radnice i jeden ze sousedních domů byly zbourány a na jejich místě v průběhu jednoho roku byla postavena radnice nová.

Text: historie
11.7. 2005 - L.P.


OOO