Graficke pismenko Tento lovecký zámeček nechal v letech 1761 až 1767 vystavět Emanuel Filibert z Valdštejna. Stavbu realizoval v pozdně barokním slohu stavitel J.M.Ryttig z Bíliny. V náročných podmínkách hor si sice nedovolil žádné velké ornamenty, ale půdorys stavby dílo jasně zařazuje. Jednotlivé budovy tvoří pravidelný kruh okolo oválného nádvoří, který se skládá z hlavní zámecké budovy, lesovny, domu vrátného, stájí a vozové kůlny. Hlavní budova je obdélná, patrová s mansardovou střechou. Po jejích stranách jsou obytná stavení, při vjezdu do areálu pak pilířová brána. Brána a pilíře plotu bývaly zdobeny dřevěnými sochami jelenů. Do areálu zapadá i poblíž postavená chata a turistický přístřešek. Neobvyklý název zámku se skládá ze jmen dvou šlechtických rodů: Lichtenštejnů a Valdštejnů. Své manželce Marii Anně, lichtenštejnské kněžně, totiž dal hrabě Valdštejn zámeček jako svatební dar. Jméno Lichtenwald tak mělo symbolicky vyjadřovat spojení obou rodů. Zámeček sloužil vrchnosti při lovení tetřevů a jiné zvěře v okolních lesích. Později se stal myslivnou a loveckou chatou. K tomuto účelu slouží v podstatě dodnes. Ve 40. letech 20. století byl vrácen státu a dnes patří Lesům České republiky. Zámeček se nachází na vrcholu kopce Bradáčov. Zajímavé je, že tento kopec nemá na starých mapách žádné jméno. v místě je uváděn pouze název Jagdschloss Lichtenwald. Vrchol označuje triangulační bod,ležící zhruba 40 metrů severně od zámku. Dříve zde stávala šestipatrová triangulační věž. Nejvyšší místo kopce (878 m) leží ale jihovýchodně od Lichtenwaldu. K zámečku patřila rovněž obora určená k chovu jelení zvěře, dnes označovaná jako Flájská obora. Leží jižně od silnice Klíny-Fláje mezi Šumenským údolím a východní hranicí bývalého okresu Most. V součastnosti Flájskou oboru spravují Lesy České republiky, lesní správa Litvínov. Na území obory se nachází lovecká chata Jiřího návrší, spojená se zámečkem již zmiňovanou Zámeckou alejí - 5 km dlouhou přímou cestou.

Text: historie
7.7. 2005 - webové stránky Krušné hory na Mostecku-www.sweb.cz/rangiroa