Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1631 – 1671, za knížete Karla Eusebiuse Lichtenštejna podle projektu italského architekta. Když v roce 1638 došlo při stavbě ke zřícení klenby převzal práci stavitel Andreas Erna, stavba však pokračovala až od roku 1641. V roce 1908-1910 byla provedena úprava věží a v roce 2000 uvolnilo ministerstvo kultury na opravu kostela více jak 1 mil. Kč.

 
Graficke pismenko Mohutný latinský nápis přes celé průčelí kostela v překladu hlásá „Karel Eusebius, kniže z Lichtenštejna, vévoda mikulovský, opavský a krnovský.“

Text: historie
6.7. 2005 -