Moje místa 0

Graficke pismenko Přsné datum založení hradu Zbirohu není v písemných pramench doloženo, přibližně se dá určit doba 14. století, kdy na turnovsku vládli potomci Havla z Lemberka.

 
Graficke pismenko Doložitelně se v písemných pramenech Zbiroh objevuje za krále Václava IV., kdy jej spolu s Hrubým Rohozcem držel přední český velmož Markvart z Vartemberka a na Kosti. Markvartovy spory s lužickými městy Zhořelcem, Žitavou a Lobau nebyly vyřešeny k jeho spokojenosti, a tak začal přepadávat a olupovat jejich kupce. Král Václav IV. proto vypravil proti Markvartovi vojsko, které oblehlo jeho hrady Hrubý Rohozec, Zbiroh a Žleby, dobylo je a Markvarta samého zajalo. Někteří historici kladou tuto událost do roku 1388, jiní do roku 1390. Markvartovy statky byly konfiskovány a později opět prodány. Zbiroh získal Ota z Bergova, pán na Troskách, přední člen protikrálovské panské jednoty a později i odpůrce husitství. Jeho syn Jan však stál na straně husitské a byl zajat v bitvě u Lipan.
 
Graficke pismenko Za husitství se vojenské události Zbirohu vyhnuly. V následujících letech dlouhého bezvládí a zmatků v zemi se stal spolu s jinými hrady v této oblasti opěrným bodem loupeživých rot. Proto byly tyto hrady na počátku 40. let 15. století obléhány krajskými vojenskými hotovostmi a obvykle zbořeny. Na hrad Zbiroh došlo v r. 1442. Byl pobořen a v době smrti Jana z Bergova kolem r. 1458 se v jeho pozůstalosti uvádí již jako pustý. R. 1613 při dělení panství pustý hrad připadl Janu Jiřímu z Vartenberka.
 
Graficke pismenko Hrad Zbiroh stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakous, kde řeka vytváří veliký zákrut. Stavitelé hradu zvolili místo velmi výhodné, protože strmý terén ztěžoval přístup na skalní ostroh a umožňoval účinnou obranu. Nevýhodou byl však poměrně těsný prostor, který ovlivnil celkovou dispozici hradu. Jeho půdorys je protáhlý a úzký. Mezi baštou na severozápadní straně a velkou čtverhrannou věží (pravděpodobně obytnou) na východní straně na nejvyšším místě bylo jádro hradu obdélného půdorysu. Zhruba obdélné jádro s obdélnou cisternou v nádvoří tvořila dvě palácová podsklepená křídla ve tvaru písmene L. Vedle vstupní brány vystupovala z obrysu hradu zvláštní lichobežná stavba. Za jádrem se rozkládala rozsáhlá zadní část hradu, které byla prozatím věnována minimální pozornost. Nejspíše plnila funkci předhradí a dochovaly se z ní především zbytky obvodového opevnění. Přístup do hradu byl navíc na východní straně chráněn ještě hlubokým příkopem.
 
Graficke pismenko Zbytky zdiva a sklepů bez jakýchkoliv architektonických článků ukazují, že se jednalo o hrad menšího rozsahu, který vždy zastiňoval nedaleký Hrubý Rohozec, s nímž měl společné majitele. Zbirohy jsou jednou z mála šlechtických hradních novostaveb doby Václava IV. V této době kulminoval vývoj české hradní architektury směrem k pohodlnému, komfortnímu bydlení a tyto tendence se dobře odrážejí i v podobě hradu Zbirohu.
 
Graficke pismenko Z hradu se dodnes se zachovaly sklepní prostory, zbytky zdi hlavního paláce až do výše 10 m a základy obranné věže.

Text: historie
16.7. 2002 -

tianDe Praha

Hrad Zbirohy určitě stojí za náštěvu. V posledních letech bylo okolí velmi citlivě upraveno – doplněny hatě, dřevěné zábradlí a pod. Při prohlídce hradu nezapomeňte prolézt i přilehlé okolí. Nejvíce viditelné zbytky horního hradu jsou samozřejmě nejpřitažlivější, ale okolí jistě stojí také za to. Ji…
turistické - Netopýrek
Pokud na hrad pojedete autem, tak až pod hrad je zákaz vjezdu. Auto tedy nechte u zastávky v obci Michovka – místa je tam dost a dost a dejte se maličko zpět, na polní cestu, která vede hned za zastávkou. Cesta vás povede kolem malého fotbalového hřiště až do lesa. Lesem pořád pokračujete po této ce…
turistické - Oldřich Vítek

Černý rytíř

Po husitských válkách se na hradě usadili lapkové. V čele loupežníků byl nějaký šlechtic, který všechny převyšoval jak silou a chytrostí, tak i krutostí. Říkali mu pro tmavé brnění Černý rytíř. Jednou však došlo i na něj. Páni v okolí svolali krajskou hotovost a Zbirohy obklíčili a dobili. Lapky poc…
pověsti - Ivo Rozehnal - podle Za strašidly na hrady a zámky 2/Ikar 2007
Hrad Zbiroh stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakous, kde řeka vytváří veliký zákrut. Dochovaly se z něho zbytky zdiva a sklepení vytesaná do skály. Stavitelé hradu zvolili místo velmi výhodné, protože strmý terén ztěžoval přístup na skalní ostroh a umožňoval účinnou obranu. Nevýhodou však byl poměrně…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu