Kostel a klášter postavil řád augustiniánů na místě pův. dřevěné kaple. Kostel byl postaven v l. 1679-1703. Opakovaně byl opravován, naposledy v l. 1969-1980. Klášter byl postaven v l. 1679-1687 a 1705-1737. R. 1807 byl konvent zrušen a r. 1816 se sem přestěhovala škola. Dnes slouží administrativě.
Hlavní obrázek místa
Bývalý kláštěr
Bývalý konvent bosých augustiniánů u kostela sv. Rodiny
© Luděk Pitter 08/2004
Graficke pismenko Klášterní kostel sv. Rodiny býval součástí kláštera bosých augustiniánů. Nachází se na Horním předměstí, již za hradbami města, v těsném sousedství Štáflovo chalupy. Dnes budova bývalého kláštera slouží úředním účelům. Kostel byl v letech 1969 až 1980 zrestaurován a je zpřístupněn veřejnosti. Dnešní podoba kostela je z posledních úprav z roku 1888, kdy byla snesena věž v průčelí kostela a nahrazena věžičkou nad štítem. Kostel je jednolodní, obdélníkového tvaru s trojboce uzavřeným kněžištěm. Při východní straně obdélníková sakristie a v západní části lodi kruchta. Loď s lunetami a pásy, presbytář sklenut valeně. Západní průčelí člení ...
L.P., 26.6. 2005

  historie

  Historie kostela sv. Rodiny
  Nejprve byla v letech 1675 až 1676 postavena a vysvěcena provizorní dřevěná kaple Sv. Rodiny. Se stavbou kostela se začalo v poslední čtvrtině 17. stol., ale nedostatek peněz stavbu zpomalil a první část kostela byla hotova až koncem 17. stol. K úplnému dokončení kostela došlo až roku 1703 a vysvěcen byl o dva roky později. Kostel byl opravován v letech 1730, 1760, 1888 a 1969-1980. Pro výbornou akustiku je dnes kostel využíván k varhaním

  26.6. 2005
  Popis kláštera bosých augustiniánů
  Konvent tvoří čtyřkřídlá jednopatrová budova uprostřed se čtvercovým dvorem. Křídlo při kostele je tvořeno pouze křížovou chodbou. Východní křídlo je rozčleněné přesahem jižního křídla a vystupujícím letním refektářem.
  26.6. 2005
  Historie kláštera bosých augustiniánů
  Augustiniání přišli do Německého dnes Havlíčkova Brodu z kláštera na Zderaze dnes Novém Městě v Praze koncem třetí čtvrtiny 17. století. Zprvu se usadili v domku zvoníka při špitálním kostele sv. Kateřiny, ale krátce na to se přestěhovali do domu měšťana Tobiáše Šindlera na Horní předměstí. Základy nového konventu i kostela byly položeny již 23.5.1679. První část konventu byla dostavěna v roce 1687. Stavba konventu postupovala pomalu a s druhou

  Vlček P., Sommer P., Foltýn D., Encyklopedie českých klášterů, Libri, 1998, 26.6. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Vysočina
   Havlíčkův Brod  (HB)
  Havlíčkův Brod