klášter piaristů s kostelem Panny Marie Utěšitelky

pravoslavný chrám Panny Marie Těšitelky

Graficke pismenko Klášter řádu piaristů (celým jménem Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) byl založen v roce 1731 na popud velmistra Řádu německých rytířů Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg podle plánů architekta F. A. Hammerschmieda. V roce 1732 byly původní stavební plány přepracovány. V letech 1739-1752 byl přistavěn kostel, jenž je zdařilou stavbou z období nastupujícího rokoka s velmi cenným inventářem. Jsou to zejména tři obrazy na bočních oltářích, které zhotovil J. K. Handke (1694-1774). Dne 12. září 1752 došlo k zasvěcení kostela Panně Marii. Klášter s kolejí a byty učitelů byl dokončen v roce 1757. Komplex se stal nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. K úpravám došlo v 19. století a poté ve 20. století, kdy byl klášter piaristů upraven pro školní účely, při nichž došlo k částečnému zvýšení o jedno poschodí. Novodobě byly upraveny také boční fasády. Školství slouží někdejší klášter i v současnosti. Je v něm umístěna střední odborná škola. Dřívější kostel Panny Marie Těšitelky (někdy uváděný též pod názvem kostel Panny Marie Utěšitelky) od roku 2010 spravuje pravoslavná církev v Bruntále, která jej využívá jako svůj chrám.

Text: historie
23.10. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?, https://is.muni.cz, http://zajimavosti.infocesko.cz a další.