klášter piaristů s kostelem Panny Marie Utěšitelky

pravoslavný chrám Panny Marie Těšitelky